ru Русский
Главная Общее Виплата на проживання (le...

Виплата на проживання (leefgeld) для українців

Біженцям з України (особам, на яких поширюється режим тимчасового захисту) нараховується щомісячна допомога від держави. Розберемося в нюансах отримання цієї...

Біженцям з України (особам, на яких поширюється режим тимчасового захисту) нараховується щомісячна допомога від держави. Розберемося в нюансах отримання цієї допомоги!

 

Загальний розмір leefgeld: €260 на кожну людину незалежно від того, дорослий це чи дитина.

 

При цьому допомога складається із двох частин:

1)      €205 – на харчування;

2)      € 55 – на одяг та предмети першої необхідності.

 

Що це означає?

Коли біженці живуть у місцях, де їх годують (а годують у більшості місць проживання), €205 не будуть нараховуватися. В результаті на руки виплачується лише €55.

 

Важливо! Необхідно розуміти, що харчування не надається безкоштовно. Витрати на нього покриваються за рахунок допомоги.

 

Чи можна відмовитись від харчування, вирішується індивідуально у місці проживання. Така можливість передбачається не завжди. Більше того, це не завжди вигідно самому біженцю, оскільки на €205 доведеться харчуватися самостійно.

 

Якщо сім’я складається з трьох або більшої кількості осіб, то €615 або більше – цілком достатня сума для забезпечення спільного харчування. Але для однієї людини бюджет на харчування €205 дуже малий. Вигідніше харчуватися в місці проживання.

 

Висновок: необхідно оцінювати особливості та можливості місця проживання. Відмовлятися від харчування чи ні, вирішувати вам.

 

Додаткова виплата

Біженці, які проживають у сім’ї, щомісяця отримують додаткову допомогу:

  •         дорослі €215;
  •         діти €55.

 

Біженці можуть використовувати ці гроші, наприклад, для проїзду в громадському транспорті або для покриття витрат сім’ї, що їх приймає, але це не обов’язково.

 

Чи отримують сім’ї компенсацію за прийом біженців з України?

Ні, жодної компенсації від держави для них не передбачається.

 

Що потрібно зробити, щоб отримувати грошову допомогу?

На підставі статусу особи під тимчасовим захистом, на відміну від статусу прохача притулку, українців приймають муніципалітети, а не центри прийому біженців.

 

Біженці отримують допомогу на проживання від муніципалітету, в якому вони зареєстровані. Тому важливо якнайшвидше зареєструватися в муніципальній Базі Особистих Даних (De Basisregistratie Personen, BRP).

 

Коли виплата допомоги припиняється?

Вам перестануть виплачувати допомогу, якщо:

  •         ви залишите місце прийому, наприклад – знайдете житло в іншому місці;
  •         влаштуєтеся на роботу.

 

Виплата допомоги припиняється з 1 числа наступного місяця.

 

Пособие на проживание (leefgeld) для украинцев

 

Беженцам из Украины (лицам, на которых распространяется режим временной защиты) начисляется ежемесячное пособие от государства. Разберёмся в нюансах получения этого пособия!

 

Общий размер leefgeld: €260 на каждого человека вне зависимости от того, взрослый это или ребёнок.

 

При этом пособие состоит из двух частей:

  1. €205 – на питание;
  2. €55 – на одежду и предметы первой необходимости.

Что это значит?

Когда беженцы живут в местах, где их кормят (а кормят в большинстве мест проживания), €205 будут вычитаться. В результате на руки выплачивается только €55.

 

Важно! Необходимо понимать, что питание не предоставляется бесплатно. Расходы на него покрываются за счёт пособия.

 

Можно ли отказаться от питания, решается индивидуально в месте проживания. Такая возможность предусматривается не всегда. Более того, это не всегда выгодно самому беженцу, поскольку на €205 придётся питаться самостоятельно.

 

Если семья состоит из трёх и более человек, то €615 и более – вполне достаточная сумма для обеспечения совместного питания. Но для одного человека бюджет на питание €205 слишком мал. Выгоднее питаться в месте проживания.

 

Вывод: необходимо оценивать особенности и возможности места проживания. Отказываться от питания или нет, решать вам.

 

Дополнительное пособие

Беженцы, проживающие в принимающей семье, ежемесячно получают дополнительное пособие:

  • взрослые — €215;
  • дети — €55.

 

Беженцы могут использовать эти деньги, например, для проезда в общественном транспорте или для покрытия расходов принимающей семьи, но это не обязательно.

 

Получают ли принимающие семьи компенсацию за приём беженцев из Украины?

Нет, никакой компенсации от государства им не предусматривается.

 

Что необходимо сделать, чтобы получать пособие?

На основании статуса лица под временной защитой (в отличие от статуса просителя убежища) украинцев принимают муниципалитеты (а не центры приёма беженцев).

 

Беженцы получают пособие на проживание от муниципалитета, в котором они зарегистрированы. Поэтому важно как можно скорее зарегистрироваться в муниципальной Базе личных данных (De Basisregistratie Personen, BRP).

 

Когда выплата пособия прекращается?

Вам перестанут выплачивать пособие, если:

  • вы покинете место приёма — например, найдёте жильё в другом месте;
  • устроитесь на работу.

 

Выплата пособия прекращается с 1-го числа следующего месяца.

 

Дата публикации: 10.04.2022

Обратная связь

logo nalog

Что вы думаете об этом сайте? *

Цель вашего обращения?

Не вводите никаких личных данных, таких как имя, номер социального страхования или номер телефона. Мы не отвечаем на вопросы, комментарии и жалобы, которые поступают через эту форму.

Отмена