ru Русский
Главная Общее Запитання та відповіді що...

Запитання та відповіді щодо реєстрації українців у Базі жителів Нідерландів (BRP)

на русском текст ниже Про реєстрацію в BRP ми писали тут. Реєстрація в Базі жителів Нідерландів передбачає отримання українцями тих...

на русском текст ниже

Про реєстрацію в BRP ми писали тут. Реєстрація в Базі жителів Нідерландів передбачає отримання українцями тих самих прав, що мають місцеві жителі. А саме:

• Право на житло,
• Право на медичну допомогу,
• Право на соціальну допомогу,
• Право на роботу та навчання.

Записи до BRP вносять у муніципалітетах (gemeente).

ЗАПИТАННЯ ТА ВІДПОВІДІ

1. Чи зобов’язані українці зареєструватись у BRP?
Так, вони повинні зареєструватися. За правилами, це слід зробити протягом 5 робочих днів з моменту прибуття. Але в теперішніх умовах ніхто не очікує суворого дотримання цього правила.

2. Чи потрібно українцям реєструватися саме у BRP?
Так, якщо в них вже є місце проживання, муніципалітет у найкоротші терміни зареєструє цих людей.

3. Чи може іноземець, який не має українського громадянства та втік від війни з України, реєструватися в базі жителів Нідерландів?
Ні. Служба імміграції та натуралізації (IND) спочатку мусить з’ясувати, на яких підставах людина проживала в Україні. Після цього він може зареєструватися в BRP.

4. Батьки-українці, які не мають документів на дітей, можуть зробити заяву під присягою, тим самим підтвердивши особу дітей. Цього достатньо для реєстрації в Базі жителів Нідерландів. Чи підтверджує така заява батьків також громадянство дітей?
Так, на таку ситуацію поширюється дія українського законодавства про громадянство. Якщо батьки мають українське громадянство, то діти є громадянами України.

5. Чи можна встановити спорідненість між дорослим та дитиною на підставі заяви під присягою, якщо особу дитини можна встановити за паспортом (немає свідоцтва про народження)? І чи має значення наявність у цих осіб нідерландського чи українського громадянства?
Так, заява під присягою може бути використана для встановлення спорідненості (батько-діти, мати-діти). Громадянство не має значення. Але в цьому випадку йдеться про дітей, народжених за межами Нідерландів.

6. Чи можна зареєструвати шлюб або зареєстроване партнерство на підставі заяви під присягою? І чи мають значення громадянство (українське та нідерландське) партнерів?
Так, заява під присягою може бути використана для документування відносин. Немає значення, чи мають особи нідерландське чи українське громадянство.

7. Чи мають бути українці прописані за адресою тієї родини, яка надала їм притулок?
Так, українці мають бути зареєстровані за адресою, де вони фактично проживають. Зверніть увагу: на даний момент можуть бути зареєстровані лише громадяни України.

8. Чи можна як адресу вказати адресу спортивного залу чи іншого тимчасового житла?
Так, українці можуть бути прописані за будь-якою адресою.

9. Чи можна під час реєстрації вказати поштову адресу?
Муніципалітети повинні подбати про те, щоб ви отримали житло та могли зареєструватися за реальною адресою. Якщо цього не сталося, то ви можете зареєструватися за поштовою адресою (наприклад адреса якоїсь установи).

Вопросы и ответы по регистрации украинцев в Базе жителей Нидерландов (BRP)

О регистрации в BRP  мы писали здесь. Регистрация в базе жителей Украины предполагает, что украинцы получат те же права, что имеют местные жители. А именно:

 • Право на жильё,
 • Право на медицинскую помощь,
 • Право на социальную помощь,
 • Право на работу и учёбу.

В BPR регистрируют в муниципалитетах (gemeente).

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

 1. Обязаны ли украинцы регистрироваться в BRP?

Да, они должны зарегистрироваться. По правилам это следует сделать в течение 5 рабочих дней после прибытия. Но в нынешних условиях никто не ждёт строгого соблюдения этого правила.

 1. Нужно ли украинцу регистрироваться именно в BRP?

Да, если у него уже есть место жительства, муниципалитет в кратчайшие сроки зарегистрирует этого человека.

 1. Может ли иностранец, не имеющий украинского гражданства, бежавший от войны из Украины, регистрироваться в базе жителей Нидерландов?

Нет. Служба иммиграции и натурализации (IND) должна для начала выяснить, на каких основаниях человек проживал в Украине. После этого он может зарегистрироваться в BRP.

 1. Родители-украинцы, не имеющие документов на детей, могут сделать заявление под присягой, тем самым подтвердив личность детей. Этого достаточно для регистрации их в Базе жителей Нидерландов. Подтверждает ли такое заявление родителей также украинское гражданство детей?

Да, здесь включается в действие закон о гражданстве Украины. Если родители имеют украинское гражданство, то и дети являются гражданами Украины.

 1. Можно ли установить родственную связь между взрослым и ребёнком на основании заявления под присягой, если личность ребёнка можно установить по паспорту (нет при себе свидетельства о рождении)? И имеет ли значение, имеют ли эти лица голландское или украинское гражданство?

Да, заявление под присягой может быть использовано для установления родственных связей (отец-дети, мать-дети). Гражданство не имеет значения. Но в данном случае речь идёт о детях, рождённых за пределами Нидерландов.

 1. Можно ли зарегистрировать в базе брак или зарегистрированное партнёрство на основании заявления под присягой? И имеют ли значение гражданства (украинское и нидерландское) партнёров?

Да, заявление под присягой может быть использовано для документирования отношений. Не имеет значения, имеют ли лица голландское или украинское гражданство.

 1. Должны ли украинцы быть прописаны по адресу той семьи, которая их приютила?

Да, украинцы должны быть зарегистрированы по адресу, где они фактически проживают. Обратите внимание: на данный момент могут быть зарегистрированы только люди с гражданством Украины.

 1. Можно ли в качестве адреса указать адрес спортивного зала или другого временного жилья?

Да, украинцы могут быть прописаны по любому адресу.

 1. Можно ли при регистрации указать почтовый адрес?

Муниципалитеты должны позаботиться о том, чтобы вы получили жильё и могли зарегистрироваться по реальному адресу. Если в данный момент этого не произошло, то вы можете зарегистрироваться по почтовому адресу (адрес какого-то учреждения, например).

 

Дата публикации: 14.03.2022
Метки:

Обратная связь

logo nalog

Что вы думаете об этом сайте? *

Цель вашего обращения?

Не вводите никаких личных данных, таких как имя, номер социального страхования или номер телефона. Мы не отвечаем на вопросы, комментарии и жалобы, которые поступают через эту форму.

Отмена