ru Русский
Главная Общее Кому із чоловіків дозволе...

Кому із чоловіків дозволено зараз виїхати з України?

на русском языке текст ниже На період дії режиму воєнного стану чоловікам призовного віку (від 18 до 60 років) заборонено...

на русском языке текст ниже

На період дії режиму воєнного стану чоловікам призовного віку (від 18 до 60 років) заборонено виїжджати з України. Але винятки все ж таки є. Державна прикордонна служба України (на своїй офіційній сторінці у Facebook) пояснила, які категорії чоловіків призовного віку можуть залишати країну під час воєнних дій. Такі категорії також прописано у 23 статті Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» (текст ст. 23 цього Закону розміщено тут.)

У своїй новині зараз ми робимо стислий огляд цієї статті.

Право на виїзд із країни, незважаючи на введене військове становище, мають чоловіки, які мають посвідчення про відстрочку від призову (однак поки що не зрозуміла ситуація зі студентами денної форми навчання, яким мають право на таку відстрочку) та повідомлення про зарахування їх на спеціальний військовий облік. Якщо є висновок військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби, воно також зараз дає право на виїзд з України.

Крім цього, також є низка категорій чоловіків, які мають право виїхати з України:

  1. Чоловіки, на утриманні яких перебувають троє та більше дітей віком до 18 років.
  2. Ті, хто самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років (батьки-одиначки).
  3. Чоловіки, на утриманні яких є дитина з інвалідністю до 18 років або дитина з інвалідністю І або ІІ групи віком до 23 років.
  4. Усиновлювачі, опікуни, прийомні батьки, батьки-вихователі дітей-сиріт віком до 18 років.
  5. Той, хто зайнятий постійним доглядом за родичами (якщо його нікому замінити).
  6. Також дозволено залишити країну тим, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час АТО (антитерористичної операції).

Крім того, як повідомило 8 березня Міністерство інфраструктури України, для водіїв вантажівок та машиністів залізничного транспорту призовного віку спрощено порядок перетину кордону (текст цього рішення розміщено за посиланням).

Тут мова йдеться про тих, хто зайнятий у міжнародних вантажних перевезеннях, у перевезеннях для потреб армії, у перевезенні медичних вантажів та вантажів гуманітарної допомоги. Ці чоловіки також можуть залишати територію України у період воєнного стану. Відповідальність за повернення водія до України у такому випадку несе перевізник. Для того, щоб потрапити до реєстру водіїв, для яких спрощено процедуру виїзду з України, перевізник (роботодавець) має подати відповідну заявку до Міністерства інфраструктури.

Кому из мужчин разрешено сейчас выехать из Украины?

На период действия режима военного положения мужчинам призывного возраста (от 18 до 60 лет) запрещено выезжать из Украины. Но исключения всё же есть. Государственная пограничная служба Украины (на своей официальной странице в Facebook) пояснила, какие категории мужчин призывного возраста могут покидать страну во время военных действий. Категории эти прописаны в 23 статье Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

Право на выезд из страны, несмотря на введённое военное положение, имеют мужчины, у которых есть удостоверение об отсрочке от призыва (хотя пока не понятна ситуация со студентами дневной формы обучения, которым положена отсрочка) и уведомление о зачислении их на специальный воинский учёт. Если имеется заключение военно-врачебной комиссии о непригодности к воинской службе, то оно тоже даёт право на выезд из Украины сейчас.
И ещё ряд категорий мужчин могут покинуть Украину:

1. Мужчины, на содержании которых находится трое и более детей в возрасте до 18 лет.
2. Те, кто самостоятельно воспитывают ребёнка (детей) в возрасте до 18 лет (отцы-одиночки).
3. Мужчины, на содержании которых есть ребёнок с инвалидностью до 18 лет или ребёнок с инвалидностью I или II группы в возрасте до 23 лет.
4. Усыновители, опекуны, приёмные родители, родители-воспитатели детей-сирот в возрасте до 18 лет.
5. Тот, кто занят постоянным уходом за нуждающимися в помощи родственниками (если его некем заменить).
6. Также разрешено покинуть страну тем, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время АТО (антитеррористической операции на Донбассе).

Кроме того, как сообщило 8 марта Министерство инфраструктуры Украины, для водителей грузовиков и машинистов железнодорожного транспорта призывного возраста упрощён порядок пересечения границы. Речь идёт о тех, кто занят в международных грузовых перевозках, в перевозках для нужд армии, в перевозке медицинских грузов и грузов гуманитарной помощи. Эти мужчины также могут покидать территорию Украины в период военного положения.

Ответственность за возвращение водителя в Украину в таком случае несёт перевозчик. Для того, чтобы попасть в реестр водителей, для которых упрощена процедура выезда из Украины, перевозчик (работодатель) должен подать соответствующую заявку в Министерство инфраструктуры.

Дата публикации: 10.03.2022
Метки:

Обратная связь

logo nalog

Что вы думаете об этом сайте? *

Цель вашего обращения?

Не вводите никаких личных данных, таких как имя, номер социального страхования или номер телефона. Мы не отвечаем на вопросы, комментарии и жалобы, которые поступают через эту форму.

Отмена