Главная Общее Українці зможуть працюват...

Українці зможуть працювати без дозволу

на русском языке текст ниже Одна з найважливіших новин учорашнього дня: спрощено процедуру працевлаштування для українців, які прибули до країни....

на русском языке текст ниже

Одна з найважливіших новин учорашнього дня: спрощено процедуру працевлаштування для українців, які прибули до країни.

Основний документ, яким керується уряд Нідерландів, приймаючи біженців з України, це “Директива про тимчасовий захист” (de Richtlijn Tijdelijke bescherming). Тут прописані не лише конституційні права будь-якої людини, що запросила захист у Нідерландах (право на дах, їжу та медичну допомогу), а й моменти, що визначають «особливий статус» українців, які приїхали до Нідерландів у період війни в Україні. І цей статус передбачає також право на освіту і на роботу.

Зазвичай отримання дозволу працювати – це окрема бюрократична процедура, що вимагає часу і нервів як від потенційного працівника, так і від роботодавця. Щоб полегшити ситуацію із наймом громадян України, які опинилися зараз у Нідерландах, Урядовий комітет управління кризовими ситуаціями (Ministeriële Commissie Crisisbeheersing) вирішив з 1 квітня звільнити українців, які запросили тимчасовий захист, від обов’язку отримання перед працевлаштуванням дозволу на роботу.

Про це 17 березня наголосив статс-секретар Ван дер Бюрг (E. van der Burg): «Уряд тимчасово розширює доступ українців до ринку праці шляхом звільнення від обов’язку оформляти дозвіл на роботу. Але обов’язок щодо звітності залишається». Це рішення полегшує ситуацію не тільки працівникам, а й роботодавцям, спрощує процес найму українських біженців, якщо ті мають бажання працювати.

Також окремо обговорюється можливість роботи українців у сфері надання послуг із догляду за дітьми. Цей вид діяльності вимагає спеціальної освіти в Нідерландах або підтвердження (легалізації) закордонного диплома за спеціальністю.

Сайт із пошуку/пропозиції роботи

Подробиці – у відео на нашому каналі.

 

Украинцы смогут работать без разрешения

 

Одна из важнейших новостей вчерашнего дня: упрощена процедура трудоустройства для прибывших в страну украинцев.

Основной документ, которым руководствуется правительство Нидерландов, принимая беженцев из Украины, это «Директива о временной защите» (de Richtlijn Tijdelijke bescherming). Здесь прописаны не только конституционные права любого человека, попросившего защиты в  Нидерландах (кров, еда и медпомощь), но и моменты, определяющие «особый статус» украинцев, приехавших в Нидерланды в период войны в Украине. И статус этот предполагает также право на образование и на работу.

Обычно получение разрешения на работу – отдельная бюрократическая процедура, требующая времени и нервов и от потенциального работника, и от работодателя. Чтобы облегчить ситуацию с наймом граждан Украины, оказавшихся сейчас в Нидерландах, Правительственный комитет управления кризисными ситуациями (Ministeriële Commissie Crisisbeheersing) решил с 1 апреля освободить украинцев, запросивших временную защиту, от обязанности получить перед трудоустройством разрешение на работу.

Об этом 17 марта заявил статс-секретарь Ван дер Бюрг (E. van der Burg): «Правительство  временно расширяет доступ украинцев к рынку труда путём освобождения от обязанности оформлять разрешение на работу. Однако остаётся обязанность по отчётности». Данное решение облегчает жизнь не только работникам, но и работодателям, упрощая процесс найма украинских беженцев, если те хотят работать.

Также отдельно обсуждается возможность работы украинцев в сфере оказания услуг по уходу за детьми. Сейчас это вид деятельности, требующий специального образования в Нидерландах или подтверждения (легализации) зарубежного диплома по специальности.

 

Подробности – в видео на нашем канале. Смотри выше.

Сайт із пошуку/пропозиції роботи

Дата публикации: 18.03.2022
Метки:

Подписка на новости

Открыть BV в Нидерландах

Открыть BV в Нидерландах

Регистрация компании под ключ.

Подробнее>
Получить консультацию

Получить консультацию

Мы проводим консультации по вопросам бизнеса и налогов в Нидерландах, а также по частным вопросам

Подробнее>
logo nalog

Что вы думаете об этом сайте? *

Цель вашего обращения?

Не вводите никаких личных данных, таких как имя, номер социального страхования или номер телефона. Мы не отвечаем на вопросы, комментарии и жалобы, которые поступают через эту форму.

Отмена