voor particulieren

Mijn aangifte Inkomstenbelasting

Hoe kunt u het beste uw aangifte invullen zodat u optimaal gebruik maakt van aftrekposten? Moet u überhaupt aangifte doen en zo ja, welke aangifte dan? En hoe zit het met de betalingen, de termijnen en uitstel?

Toeslagen

Heeft u misschien recht op toeslagen? Zo ja,  welke zijn op mij van toepassing? Hoe kan ik ze aanvragen of hoe kan ik een eerdere aanvraag wijzigen? Heb ik recht op Zorgtoeslag of Huurtoeslag? Hoe zit het met het Kindgebonden budget, de Kinderbijslag en de Kinderopvangtoeslag?

Hypotheekaftrek

Gaat u een huis kopen? Of gaat u juist uw koophuis verkopen, of verbouwen? Een deel van de kosten van de hypotheek kunt u dan terugvragen. Stel het terugvragen niet uit want het vermindert uw woonlasten aanzienlijk.

Belastingteruggave voor niet-werkende partner

Werkt uw partner wel, maar u niet? Dan kunt u een deel van de door uw partner  betaalde Inkomstenbelasting terugvragen. En wel met onmiddellijke ingang!

Een probleem met de Belastingdienst?

Bent u het niet eens met een beslissing van de Belastingdienst? Heeft u moeite een aanslag op tijd te betalen? Denkt u dat de Belastingdienst een foute berekening heeft gemaakt? Heeft u hulp nodig bij het opstellen van een bezwaarschrift of wilt u uitstel van betaling? Heeft u geen idee bij wie u moet zijn met uw probleem?

Brieven, formulieren en aanvragen

Heeft u formulieren die u niet kunt invullen? Wilt u iets aanvragen, maar het is niet duidelijk waar en hoe? Moet u een belangrijke brief schrijven naar een instantie? Wij weten de weg en geven praktische ondersteuning!

Advies op maat

Ingewikkelde problemen? Wilt u duidelijkheid hebben? Heeft u professioneel advies nodig over belastingen, verblijfsvergunningen, verzekeringen, nalatenschappen, onroerend goed, geld overboeken enzovoorts? Laten we samen uw situatie doorspreken en helder krijgen wat de optimale manier is om weer vooruit te komen.

Digi-D & BSN-nummers

Heeft u een Digi-D nodig, maar geen idee hoe u die moet aanvragen? Wilt u een Digi-D aanvragen vanuit het buitenland?

Proefberekening

Wat wordt mijn netto-loon? Wat is mijn inkomen voor dit jaar en hoe komt dat uit met de inkomstenbelasting? Heb ik recht op zelfstandigen-aftrek dit jaar? Is het voordeliger om te werken als ZZP-er of in loondienst? Ik ga een huis kopen – hoe hoog wordt mijn hypotheekaftrek? Wij rekenen het voor u uit
Важная новость