Privacy policy (version 2018-1)

We are aware of the trust you put in us. We therefore see it as our responsibility to safeguard your privacy. On this page you can read what kind of information we collect when you visit our website or you make use of the services from Nalog.nl B.V., why we collect this information and how we improve your user-experience with it. So you will know exactly how we operate. Nalog.nl B.V. respects the privacy of all users of her website and ensures you that the personal information you provide will be treated with confidentiality. Nalog.nl B.V. acts in accordance with the General Data Protection Regulation. This Privacy policy is applicable only to the services of Nalog.nl B.V.

1. Who is Nalog.nl B.V.?

Nalog.nl B.V. is a company limited, registered and residing at Hildo Kropstraat 10, 3431CC te Nieuwegein and regsitered in the Commercial Register of the Chamber of Commerce under number 66449898.

2. Welke persoonsgegevens verzamelt en verwerkt Nalog.nl B.V.?

Use of our Services On the website of Nalog.nl B.V. (www.nalog.nl) you can check which services Nalog.nl provides and you can subsequently subscribe to on of our services. In case you apply for on of our services we ask you to submit the following personal data: Your information:

 • gender
 • first and last name
 • telephone numer
 • email address
 • BSN

And in case you order tax-advice service we will ask you to fill out a Client Card describing your situation. Your Companies’ information:

 • legal entity
 • company name
 • billing address
 • postal code and city
 • email-address

And payment information:

 • IBAN and account holder name

Communication and chat-sessions When you send emails or other messages to us, for example through the website chat-function, we save these messages. On occasion we will ask for personal information insofar this is relevant to the situation at hand. This enables us to process your question and reply to your requests. The information is saved to our secure servers, or to third party servers. Automatically generated information For our website to work correctly,  information is automatically generated concerning your use of the website. Optimization of our services consists for example of technical improvements to ensure the correct display of pages and the security of the website. The information stored consists of the type of appliance you use (computer, mobile phone, tablet), your IP-address (number of your appliance that makes it possible to identify your appliance), the type of browser, the type of operating system you use and the pages on our website you visit and the items you look at. Besides that we collect the hostname belonging to the IP-address, inlog-sessions and the selected values thereof.

3. Purpose and legal basis for the use of the collected information?

Your information will be used for the following purposes and on basis of the following legal basis: The use is required for executing an agreement to which you are a party:

 • To enable te use of the website
 • To enable Nalog.nl to invoice you for services

The processing of information is therefore necessary for promoting the the justified interests of Nalog.nl B.V.

 • In order to send you information concerning services and products of Nalog.nl B.V. en to react to questions/complaints you might have
 • In order to collect anonymous statistical data
 • In order to secure, adapt and improve the website

You have given us permission for the use and processing of information. This is required for Nalog.nl B.V. in order to be compliant with its legal obligations such as: cases in which we supply your information to third parties in if you have given us permission to do so, or on basis of laws and regulations.

 • Nalog.nl B.V. would like to update you on the develeopment of new services. In cases when Nalog.nl has extended the range of services and would like to notify you. Also Nalog.nl will update you on special promotions and events (to be) organised by Nalog.nl. In case you do not want to receive further emails from Nalog.nl, you can send us an email. Besides that you can always unsubscribe from our newsletter via the unsubscribe button.

Use of Third Parties

4. Hoelang bewaart Nalog.nl B.V. persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verkregen. De uiterste bewaartermijn is 2 jaar na beëindiging van het contract, uw laatste betaling of na de laatste bewerking van de persoonsgegevens. Tenzij Nalog.nl B.V. verplicht is om op grond van wetgeving uw gegevens langer te bewaren, hanteert Nalog.nl B.V. de wettelijke bewaartermijnen van 7-10 jaar.

5. Waar worden uw persoonsgegevens opgeslagen?

Uw gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers Nalog.nl B.V. of die van een derde partij. Nalog.nl B.V. maakt gebruik van servers in Londen, Verenigd Koninkrijk.

6. Op welke wijze wordt uw persoonlijke informatie beschermd?

Nalog.nl B.V. heeft passende technische en organisatorische maatregen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Voor meer informatie over hoe Nalog.nl B.V. deze beveiliging inricht, kunt u contact opnemen met de privacy-medewerker via email [email protected]

7. Cookies

Via deze website kan Nalog.nl B.V. gebruikmaken van cookies. Hiermee wordt informatie in de vorm van een tekstbestand op de harde schijf van uw apparaat opgeslagen. Cookies worden gebruikt om de website op een gebruiksvriendelijke manier te leveren of om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van de website. Zie voor meer informatie het cookie statement <link naar cookiestatement van de website>. We leveren geanonimiseerde volg-gegevens aan aan Google Analytics. U kunt echter de cookies uitzetten voor onze site en andere sites. De meest effectieve manier om dit te doen is cookies uitzetten in uw browser. Wij raden u aan de informatie van uw browser hervoor te raadplegen of u kunt zich informeren op de website  About Cookies waar u een handleiding vindt voor alle huidige browsers.

8. Kennisneming, verbetering en overdraagbaarheid van uw gegevens?

Indien u de gegevens wilt zien die bij Nalog.nl B.V. over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar [email protected] Nalog.nl B.V. zal binnen vier (4) weken reageren op uw inzageverzoek. Als u veranderingen wilt aanbrengen in de gegevens die u heeft gezien naar aanleiding van uw inzageverzoek, kunt u een verzoek hiertoe doen bij de privacy-medewerker op voornoemd e-mailadres. U kunt verzoeken dat Nalog.nl B.V. uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt. Nalog.nl B.V. zal binnen vier (4) weken reageren op uw verzoek. Indien Nalog.nl B.V. uw verzoek afwijst zal zij in haar antwoord aangeven waarom het verzoek om de gegevens aan te passen wordt afgewezen. U heeft tevens het recht om de door u verstrekte persoonsgegevens in een gangbare, gestructureerde en leesbare vorm te verkrijgen en over te dragen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar onze privacy-medewerker via [email protected].

9. Google Analytics

We gebruiken Google Analytics voor het volgen van onze bezoekers van onze site. Google Analytics gebruikt cookies voor het verzamelen van deze informatie. Om te voldoen aan de nieuwe wetgeving heeft Google een nieuwe Data Processing Amendment to the Google Analytics Terms of Service doen uitgaan. De gegevens die we verzamelen worden anoniem verwerkt en de optie ‘uitwisselen van gegevens’ staat hierbij uit. We maken geen gebruik van andere diensten van Google in combinatie met de cookies van Google Analytics

10. Aanvraagformulieren

Indien u een aanvraagformulier invult en verstuurt via onze website, dan bewaren we uw naw-gegevens, uw email en telefoon, zodat we u kunnen antwoorden. Uw persoonlijke gegevens zullen worden bewaard in de website database (Open SSL AES-256 bank/military grade database encrytion) en in ons emailprogramma. U kunt op elk gewenst moment uw persoonlijke gegevens inzien, vernieuwen, wijzigen of verwijderen via deze pagina: GDPR – request data.

11. Cloudflare

We maken gebruik van Cloudflare voor web-optimalisatie en beveiliging, CDN, DDos-beveiliging, WAF en het SSL-certificaat. Bij het gebruik van deze functies kunnen wij bepaalde specifieke gebruikersinformatie van de site verzamelen en verwerken, waaronder het IP-adres, DNS-logs en gegevens aangaande de website performance.

12. Logs

We gebruiken logs op het niveau van het operationeel systeem van de website voor zover die noodzakelijk zijn voor het onderzoeken van  storingen in de werking van de site. Deze logboeken bevat uw IP-adres. We gebruiken deze informatie niet om u te volgen, maar uitsluitend voor de beveliging van onze servers.

13. Kan dit privacybeleid worden gewijzigd?

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op deze website en daarbij wordt de laatstgenoemde wijzigingsdatum vermeld. Wij adviseren u daarom regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

14. Waar kunt u terecht met een klacht?

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens en komt u er met Nalog.nl B.V. niet uit, dan kunt u uw klacht ook indienen bij de privacy-medewerker via [email protected]

15. Vragen en feedback

Nalog.nl B.V. controleert regelmatig of ze aan dit privacybeleid voldoet. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via de privacy-medewerker via e-mailadres [email protected] of een brief sturen een naar Nalog.nl B.V., Hildo Kropstraat 10, 3431CC Nieuwegein.

Важная новость